14 | 3 | 2019

 

El cervell és el protagonista d’aquest festival, que inclou la novena edició del Premi Solé Tura. El Brain Film Fest integra projeccions, xerrades i tallers per propiciar la creació audiovisual i donar a conèixer diferents aspectes del cervell, tant les seves meravelloses capacitats com les malalties i condicions que l’amenacen.
 
Aquest festival vol ser un punt de trobada que faciliti l’apropament i el debat entre els diferents actors i disciplines que tracten aspectes diversos del cervell.
 
Impulsat i organitzat per la Fundació Pasqual Maragall i coorganitzat per la la Fundació Uszheimer i la productora Minimal Films.

 
+ informació
 

El cerebro es el protagonista de este festival, que incluye la novena edición del Premio Solé Tura. El Brain Film Fest integra proyecciones, charlas y talleres para propiciar la creación audiovisual y dar a conocer diferentes aspectos del cerebro, tanto sus maravillosas capacidades como las enfermedades y condiciones que lo amenazan.
 
Este festival quiere ser un punto de encuentro que facilite el acercamiento y el debate entre los diferentes actores y disciplinas que tratan aspectos diversos del cerebro.
 
Impulsado y organizado por la Fundación Pasqual Maragall y co-organizado por la Fundación Uszheimer y la productora Minimal Films.

 
+ información
 


More info
 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook