/ room by room

 
 
e x t e r i o r

mobles d’exterior
 
llums d’exterior
 
portatestos
 

 
e n t r a d a

penjadors
 
paraigüers

 
c u i n a

mobles per la cuina

 
s a l a

sofàs
 
butaques
 
pufs
 
taules de centre
 
estanteries
 
llums de peu

 
m e n j a d o r

taules
 
cadires
 
bancs de menjador

 
d o r m i t o r i

penjadors
 
llits
 
capçals
 
tauletes de nit
 

e s t u d i

taules d’estudi
 
llums d’estudi
 
bucs de calaixos
 
estanteries

 
b a n y

llums pel bany
 
mikados
 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook