14 | 5 | 2019

Al Museu Guggenheim de Bilbao, i fins el 6 d’octubre, l’exposició Una mirada atrás: Girorgio Morandi y los maestros antiguos investiga el paper que va tenir la pintura d’alguns mestres antics, que Morandi admirà i estudià, en la seva pròpia obra.

En el Museu Guggenheim de Bilbao, y hasta el 6 de octubre, la exposición Una mirada atrás: Girorgio Morandi y los maestros antiguos investiga el papel que desempeñó la pintura de algunos maestros antiguos, que Morandi admiró y estudió, en su propia obra.


+ info


Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook