20 | 11 | 2019


A la Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura, a Matosinhos, prop de Porto, una gran exposició ressegueix la trajectòria de l’arquitecte portuguès Eduardo Souto de Moura, premi Pritzker d’Arquitectura 2011, a partir de part dels documents originals que el propi arquitecte va dipositar en aquesta institució. Fins el 6 de setembre de 2020!

+ info


En la Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura, en Matosinhos, cerca de Oporto, una gran exposición repasa la trayectoria del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura, premio Pritzker de Arquitectura 2001, a partir de parte de los documentos originales que el propio arquitecto depositó en esta institución. Hasta el 6 de septiembre de 2020!


+ info

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook