31 | 8 | 2018
interiors 02


Un niu urbà, article a la revista Abitare sobre un estudi de 25 m2 a París, projectat per Atelier Lavit.

Un nido urbano, artículo de la revista Abitare sobre un estudio de 25 m2 en París, proyectado por Atelier Lavit.

An urban nest, an article from Abitare about a 25-square-metre bedsit in Paris, designed by Atelier Lavit.

+ info


Fotografia: Marco Lavit Nicora.


Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


8 | 6 | 2018


arquitectura 02
 
Habitatges de protecció pública a Sant Ferran, Formentera, que han obtingut el premi FAD d’arquitectura i el premi d’opinió Arquitectura 2018. Els seus autors són Carles Oliver, Antonio Martín, Joaquín Moyá, Alfonso Reina i Maria Antònia Garcías. En aquest enllaç trobareu més informació sobre aquest projecte i tots els projectes seleccionats i finalistes, i també sobre els altres premis FAD. I en aquest altre enllaç més informació sobre aquest projecte en concret!
Fotografies de José Hevia.

Viviendas de protección pública en Sant Ferran, Formentera, que han obtenido el premi FAD de Arquitectura y el premio de opinión Arquitectura 2018. Sus autores son Carles Oliver, Antonio Martín, Joaquín Moyá, Alfonso Reina y Maria Antònia Garcías. En este enlace encontraréis más información sobre este proyecto y todos los proyectos seleccionados y finalistas, y también sobre los otros premios FAD. Y en este otro enlace, más información sobre este proyecto en concreto!
Fotografías de José Hevia.

Public housing in Sant Ferran, Formentera, Architectures’s FAD award 2018.
Pictures by José Hevia.
+ info

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


16 | 12 | 2017


arquitectura 01
 
La Casa Spence, de l’arquitecte Basil Spence, a Bealieu, Hampshire, Anglaterra, 1958.
Fotografies de Hugo de Burgh Galwey, c.1960-1966.

La Casa Spence, del arquitecto Basil Spence, en Beaulieu, Hampshire, Inglaterra, 1958.
Fotografías de Hugo de Burgh Galwey, c.1960-1966.

Spence House, designed by architect Basil Spence, in Bealieu, Hampshire, England, 1958.
Photographs by Hugo de Burgh Galwey, c.1960-1966.

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


9 | 12 | 2017


disseny 01
 
Un cubebot gegant a la Design Week de Milan, l’any 2012.
David Weeks Studio en col·laboració amb l’empresa belga Quinze & Milan.

Un cubebot gigante en la Design Week de Milan de 2012.
David Weeks Studio en colaboración con la empresa belga Quinze & Milan.

A giant cubebot in Milan Design Week 2012.
David Weeks Studio in collaboration with Belgian Design Brand Quinze & Milan.

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


2 | 12 | 2017


art 01
 
Snow at Tsukijima
Twenty views of Tokyo, 1930
Hasui Kawase (1883-1957)

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


17 | 11 | 2017


fotografia 01
 
Nens jugant al barri Gorbals de Glasgow, cap a 1960. Fotògraf desconegut.
Una de les imatges de l’agenda Redstone 2018, dedicada al tema del joc.

Niños jugando en el barrio gorbals de Glasgow, hacia 1960. Fotógrafo desconocido.
Una de las imágenes de la agenda Redstone 2018, dedicada al tema del juego.

Children playing in the Gorbals district of Glasgow, c.1960. Unknown photographer.
From the Redstone Diary 2018

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


28 | 10 | 2017

mobles 01
 
Taules circulars plegables en una fotografia d’Henri Cartier-Bresson: Florència, 1933.

Mesas circulares plegables en una imagen de Henri Cartier-Bresson, Floréncia, 1933.

Folding round tables in a picture by Henri Cartier-Bresson: Florence, 1933.
 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook


 
8 | 3 | 2017

 
ClaraPorset_XavierGuerrero


interiors 01
 
Sala d’estar de l’arquitecta i dissenyadora de mobles Clara Porset i el pintor Xavier Guerrero a Chimalistac, Ciutat de Mèxic.

Sala de estar de la arquitecta y diseñadora de muebles Clara Porset y el pintor Xavier Guerrero en Chimalistac, Ciudad de México.

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook