22 | 1 | 2020
El dissabte 1 de febrer, la quarta edició del programa IN MUSEU ofereix visitar espais dels museus de Barcelona habitualment restringits, i també veure obres no exposades, en companyia de professionals dels mateixos. Activitats amb reserva prèvia: més info aquí!


El sábado 1 de febrero, la cuarta edición del programa IN MUSEU ofrece visitar espacios de los museos de Barcelona habitualmente restringidos, y
también ver obras no expuestas, en compañía de profesionales de los mismos. Actividades con reserva previa: más info aquí!

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook