16 | 10 | 2019
Al Museu Hyacinthe Rigaud de Perpinyà, l’exposició Rodin – Maillol Face à face proposa un diàleg entre obres d’aquests dos grans escultors que s’admiraven mútuament. Fins el 3 de Novembre! Més informació en aquest enllaç.En el Museo Hyacinthe Rigaud de Perpiñán, la exposición Rodin – Maillol Face à face propone un diálogo entre obras de estos dos grandes escultores que se admiraban mutuamente. Hasta el 3 de Noviembre! Más información en este enlace.Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook