/ agenda
/ 31 / 8 / 20
Artesania Catalunya de la Generalitat i el Museu del Disseny de Barcelona presenten la mostra temporal Rajoles i oficis. Propostes artesanes contemporànies, una selecció de 14 rajoles d’oficis dels segles XVII al XIX contraposades a objectes de 40 destacats creatius contemporanis que utilitzen tècniques artesanes per materialitzar els seus projectes.


Fins el 13 de setembre al Centre Artesania Catalunya, carrer Banys Nous, 11.


| més informació


Artesania Catalunya de la Generalitat y el Museu del Disseny de Barcelona presentan la exposición temporal Baldosas y oficios. Propuestas artesanas contemporáneas. Se trata de una selección de 14 baldosas de oficios de los siglos XVII al XIX contrapuestas a objetos de 40 destacados creativos contemporáneos que utilizan técnicas artesanas para materializar sus proyectos.


Hasta el 13 de septiembre en el Centre Artesania Catalunya. Calle Banys Nous, 11.


| más información


Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook