6 | 2 | 2020
Els dies 14, 15 i 16 de febrer, quan es faci de nit, el festival Llum Bcn 2020 transformarà el barri del Poblenou de Barcelona en un laboratori de recerca al servei d’artistes d’arreu del món. Creadors que utilitzen la llum, el moviment, la realitat virtual o la intel·ligència artificial, per explorar noves formes i significats per a l’espai públic i eixamplar els límits de les nostres percepcions. (…)


+ info


Los días 14, 15 y 16 de febrero, cuando anochezca, el festival LlumBcn 2020 transformará el barrio del Poblenou de Barcelona en un laboratorio de investigación al servicio de artistas de todo el mundo. Creadores que utilizan la luz, el movimiento, la realidad virtual o la inteligencia artificial para explorar nuevas formas y significados en el espacio público y ampliar los límites de nuestras percepciones. (…)

+ info


On February 14th, 15th and 16th, when night falls, light will transform Poblenou in Barcelona into a research lab for artists around the world. Creators use light, movement, virtual reality or AI, to explore new forms and meanings for public space and widen the limits of our own perceptions.(…)


more information


| tornar a agenda – volver a agenda – back to agenda


Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook