:: agenda
4 / 9 / 21
El primer diumenge de cada mes, molts museus de la ciutat de Girona ofereixen entrada lliure a les seves col·leccions permanents. Aquest diumenge 2 de febrer, doncs, es poden visitar el Museu del Cinema, el Museu d’Història de Girona, i el Museu d’Art de Girona, entre d’altres. Més informació en aquest enllaç.


El primer domingo de cada mes, muchos museos de la ciudad de Girona ofrecen entrada libre a sus colecciones permanentes. Este domingo 2 de febrero se pueden visitar el Museu del Cinema, el Museu d’Història de Girona, i el Museu d’Art de Girona, entre otros. Más información en este enlace.

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook