Jakoff
:: Puf circular


Estructura de fusta massissa i tauler de partícules,
recoberta amb fibra i poliéter de 25 Kg/m3.
Potes de fusta de faig massissa.
Tapissat fixe, tela/es a escollir.

—-
Estructura de madera maciza y tablero de partículas,
recubierta con fibra y poliéter de 25 kg/m3.
Patas de madera de haya maciza.
Tapizado fijo con tela/s a escoger.


Mides
Medidas

Ø 45 cm h 48 cm
 
 
Tarifa 2021
PVP: de 182 € a 218 €, segons categoria tela.
Combinant 2 teles – combinando dos telas: + 10 % sobre tarifa tela cat. sup.
Amb tela client – con tela cliente: 178 € + gast. env. tela
IVA INCL.

 

| comanda __________ | pedido
 
 
| tornar a moble auxiliar – volver a mueble auxiliar – back to auxiliary furniture

 
 


jakoff_w

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook