Cadira Pure N02
/ Cadira de fusta de freixe, amb seient tapissat opcional
/ Doos Design


Disseny: Enrique Martí Asociados
 
Cadira amb estructura de fusta de freixe, i seient i respatller de contraplacat de freixe.
Seient tapissat opcional.
Disponible amb dos dissenys de respatller diferents.
 
Acabats fusta i opcions de tapissat:
| veure fitxa tècnica
Fusta: freixe natural, freixe tenyit noguera, tenyit segons mostra o lacat colors.
A la botiga pot veure mostres de vàries de les teles de tapissat (recomanat).
Es pot tapissar en pell.
 
amplada 46 cm | fons 49 cm | h seient 46 cm | h total 77 cm


* * *
Silla de madera de fresno, con asiento tapizado opcional.
No se hace desenfundable.
Disponible con dos diseños de respaldo diferentes.
 
Estructura de madera de fresno.
Asiento y respaldo de contraplacado de fresno.
 
Acabados y opciones tapizado:
| ver ficha técnica
Madera: fresno natural, fresno teñido nogal, teñido según muestra o lacado colores.
En la tienda puede ver muestras de varias de las telas de tapizado (recomendado).
Se puede tapizar en piel.
 
ancho 46 cm | fondo 49 cm | h asiento 46 cm | h total 77 cm


TARIFA 2020
Seient de freixe – asiento de fresnoPVP: 260 €
 
Seient tapissat – asiento tapizadoPVP: de 268 a 274 €, seg. cat. tela. (En pell – en piel – PVP: 288 €)
 
En color lacat, carta RAL o segons mostra: + 10 € / ut.
En color lacado, carta RAL o según muestra: + 10 € / ud.
IVA INCL.
 
 
Despeses d’enviament, segons destí: s’indicaran en el pressupost.
Gastos de envío, según destino: se indicarán en el presupuesto.

 
| sol·licitar pressupost* sense compromís – presupuesto sin compromiso – request a quote

 
 
| tornar a cadires – volver a sillas – back to chairs
 
 
| tornar a Doos Design – volver a Doos Design – back to Doos Design

 
 


De la mateixa família:
De la misma família – In the same family:
 

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook