Cadira Pure N02
:: Cadira de fusta de freixe, amb seient tapissat opcional
:: Silla de madera de fresno
Doos Design


Disseny: Enrique Martí Asociados
 
Cadira amb estructura de fusta de freixe, i seient i respatller de contraplacat de freixe.
Seient tapissat opcional.
 
Acabats fusta i opcions de tapissat:
| veure fitxa tècnica
 
Fusta: freixe natural, freixe tenyit noguera, tenyit segons mostra o lacat colors carta RAL.
 
A la botiga pot veure mostres de vàries de les teles de tapissat (recomanat).
Es pot tapissar en pell.
 
amplada 46 cm | fons 49 cm | h seient 46 cm | h total 77 cm


::::
 
Silla de madera de fresno, con asiento tapizado opcional.
No se hace desenfundable.
 
Estructura de madera de fresno.
Asiento y respaldo de contraplacado de fresno.
 
Acabados y opciones tapizado:
 
| ver ficha técnica
 
Madera: fresno natural, fresno teñido nogal, teñido según muestra o lacado colores carta RAL.
 
En la tienda puede ver muestras de varias de las telas de tapizado (recomendado).
Se puede tapizar en piel.
 
ancho 46 cm | fondo 49 cm | h asiento 46 cm | h total 77 cm


TARIFA 2023
Seient de freixe – asiento de fresnoPVP: 370 €
 
Seient tapissat – asiento tapizadoPVP: de 380 a 460 € (SÈRIES TELA A -> E).
En pell – en piel : consultar.
 
Fusta en color carta RAL o segons mostra: + 40 € (només una vegada per comanda)
Madera en color carta RAL o según muestra: + 40 € (solo una vez por pedido)
IVA INCL.
 
 
Despeses d’enviament, segons destí: s’indicaran en el pressupost.
Gastos de envío, según destino: se indicarán en el presupuesto.

 
| sol·licitar pressupost* sense compromís – presupuesto sin compromiso – request a quote

 
 
| tornar a cadires – volver a sillas – back to chairs
 
 
| tornar a Doos Design – volver a Doos Design – back to Doos Design

 
 


De la mateixa família:
De la misma família – In the same family:
 

 

Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook